Cíl soutěže

V posledním kole soutěže si někteří uživatelé stěžovali, že nemají moc času si psát s mnoha návštěvníky serveru a proto mají minimální šanci vyhrát v soutěži. Toto kolo soutěže je nastaveno tak, že mají šanci vyhrát i ti uživatelé, kteří píšou sporadicky, ale mají spousty známých, kterým server www.czechpeople.cz doporučí a oni svou komunikací na serveru budou sbírat body i pro ně.

Popis soutěže

1)      Soutěže se účastní každý uživatel www.czechpeople.cz

2)      Uživateli jsou přidělovány body za

a.       Reálnou fotku umístěnou v profilu (fotky dětí, psů,… budou automaticky mazány)

b.      Přivedené další uživatele (přímé potomky) – velmi důležité kritérium

                                                               i.      Body za tyto potomky budou tvořit až 90% Vašich bodů

c.       Komunikaci s uživateli

3)      Aktuální stav bodů lze zjistit v osobním profilu

4)      Příklad:

a.       Uživateli, který má v profilu fotku se celkové body násobí koeficientem 2, zatímco uživateli bez fotky se snižují na ½.

b.      Body, které získají Vaši potomci se přičítají i Vám a násobí koeficientem 2.

5)      Doporučení jak získat hodně bodů

a.       Vyplnit profil s fotkou

b.      Doporučit server www.czechpeople.cz svým známým a říct jim aby Vás při registraci vybrali v políčku „Doporučil“ a tím se stanete jeho rodičem – velmi důležité!!!!!

6)      Ceny

a.       Ohodnocena jsou první čtyři místa s nejvyšším počtem bodů

b.      Konec soutěže je 22.1.2006 ve 23.59

c.       Věcné ceny

                                                              i.      Tandemový seskok padákem

                                                            ii.      Kosmetický balíček

                                                          iii.      Kosmetický balíček 

                                                           iv.      Basa piva (cena je tentokrát i pro dámy)

d.      Podmínka získání ceny

                                                               i.      Na cenu má nárok pouze uživatel, který má v profilu reálnou fotografii své osoby.

7)      Varování

a.       Spam (hromadné rozesílání opakujících se vzkazů) se objevil v minulém kole u některých uživatelů. Proto jsme se rozhodli proti takovému jednání nekompromisně postupovat. Pokud se někdo takového jednání dopustí pak bude postup následující:

                                                               i.      1. varování

                                                             ii.      2. varování a odečtení ½ bodů

                                                            iii.      3. smazání uživatele ze serveru

b.      Vícenásobná registrace

                                                               i.      Uživatel(é) budou okamžitě smazáni ze serveru