Bodování v soutěži

 

Za co lze body získat

1)      Komunikace s ostatními uživateli

2)      Přivedete na tento server další ovečku a ta Vás uvede v kolonce DOPORUČIL při registraci

3)      Fotku umístěnou v profilu

4)      Vyplněný profil

 

Jak se body počítají

1)      Počet odeslaných vzkazů

2)      Umístěná reálná fotka v profilu násobí všechny body 2

3)      Profil bez fotky násobí body koeficientem 0,5 (snižuje na polovinu)

4)      Jak široký je Váš okruh dopisovatelů

a.       S čím větším počtem uživatelů si píšete, ta tím je vyšší koeficient

b.      Koeficient se pohybuje od 0 do 1

5)      Kolik vzkazů napíšete

a.       Počítá se koeficient přijatých a odeslaných vzkazů

b.      Koeficient se pohybuje od 0 do 1

6)      Koeficient rovnoměrnosti

a.       Počítá jestli si píšete jen s jedním uživatelem nebo jestli svou lásku rozdělujete rovnoměrně mezi více uživatelů

b.      Koeficient  se pohybuje od 0 do 1

 

Jak získat hodně bodů?

1)      Dát si fotku do profilu (reálnou)

2)      Doporučit server www.czechpeople.cz co největšímu okruhu přátel

a.      Nově příchozí uživatelé jsou hodnoceni největším počtem bodů

b.      Kde nejlépe získat další „ovečky“ – v práci, ve škole, na kolejích,…

3)      Psát si s co největším počtem uživatelů

a.       Spam nebo opakující se dopisy jsou důvodem ke smazání uživatele ze seznamky       

4)      Mít vyrovnanou bilanci přijaté vs. odeslané vzkazy

5)      Psát si se všemi rovnoměrně.

a.       Moc bodů nezíská ten kdo 90% vzkazů napíše jednomu uživateli

6)      POZOR

a.      Všem, kterým doporučíte server www.czechpeople.cz řekněte i svůj NICK (přezdívku)

b.      Pokud Vás Vámi přivedení uživatelé nevyberou v políčku doporučil (při registraci), tak se Vám nebudou načítat jejich body.

c.       Na pozdější reklamace, že někdo zapomněl,… nebude brán zřetel

d.      Proto své ovečky důrazně upozorněte aby Váš nick vybrali v políčku doporučil.

 

Proč klesají body

1)      Koeficient šíře se počítá k celkovému počtu zaregistrovaných. Takže pokud roste počet zaregistrovaných na seznamce a Vy nerozšiřujete svůj okruh lidí se kterými si píšete, tak Vám tento koeficient klesá.

2)      Pokud uděláte tu hloupost, že obešlete hodně uživatelů vzkazem typu „jak se máš“ a oni vám neodpoví, tak Vám klesne koeficient, protože převažuje výrazně odeslaná pošta nad přijatou. A já Vás ještě jako bonus smažu ze seznamky za spam

3)      Pokud začnete jednoho uživatele v psaní upřednostňovat před ostatními a napíšete mu většinu své pošty.